Read the english catalog »»
Läs om Lumberline bandsågverk » »

° ° °


Read about Bamsesagen sawmill » »
Läs om Bamsesågen sågverk » »

° ° °


° ° °

KOMMANDE VISNINGAR
√ Presenteras inom kort!

° ° °

° ° °

«« LÄS ARTIKELN »»

° ° °

«« LÄS GUNILLAS TIPS »»

Vi kan med glädje meddela att vi tagit över produkträttigheterna för bandsågverket från Lennartsfors AB som vi sedan några år varit återförsäljare för. Bandsågverket som förvärvats får nu namnet LUMBERLINE och trots sitt internationella namn så förblir det en svensktillverkad produkt. Vi ser detta förvärv som ett viktigt komplement till vårt befintliga utbud av sågverk. Företaget kan nu erbjuda kunden ett bandsågverk, vilket är en viktig pusselbit för att kunna agera som en helhetsleverantör inom småskaliga sågverk direkt till kunden. Det nya bandsågverket kommer att vara en helt skild produkt och ska inte förknippas med företagets sågverk Bamsesågen som består av kedjesåg, klingsåg och en timmerfräs som valmöjligheter för den som vill förädla sin skog.

PRESSMEDDELANDE »»
NYA LUMBERLINE »»

° ° °

Trevliga nyheter! Vi kan nu stolt presentera en ny återförsäljare i Nederländerna!
Zaagfabriek äger själva en Bamsesåg som de använder i sitt dagliga arbete när de tillverkar möbler och sågar fina träslag och kan därför redan produkterna!

We are proud to present a new reseller in the Netherlands! Zaagfabriek own a Bamsesagen sawmill they use in their daily work when they make furniture and cutting fine woods. Visit their website!
«« ClICK HERE! »»